12-2020

Congrats! Alex, Xiaotun, Duhan, Kent defended their PhD in 2020!

This year four Archer group members earned their PhD!!

Congratulations to Alex Warren(CBE, 2016-2020), Xiaotun Liu(CBE, 2016-2020), Duhan Zhang(MAE, 2015-2020) and Kent Jingxu Zheng(MSE, 2017-2020)!!